AMATÉRSKÝ ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ NA PASTVINÁCH
Memoriál Pepy Strnada
CZ Lng EN Lng

Dračí lodě - Přihláška k závodu

Klub:
Název posádky:
Kapitán posádky:
E-mail:
Kategorie:
A. Dračí loď pro 20 - ti člennou posádku bez rozlišení věku a pohlaví
Ano
Ne
B. Dračí loď pro 20 - ti člennou posádku pouze ženy
Ano
Ne
C. Firemní dračí loď pro 20 - ti člennou posádku bez rozlišení věku a pohlaví
Ano
Ne
Poznámka:

Přihlášením do závodu všichni účastníci prohlašují, že jsou dobrými plavci, že byli

řádně seznámeny s propozicemi závodu a že se budou se řídit pokyny organizátorů.

Dále budou dodržovat všechna platná nařízení v souvislosti kolem COVID 19.